Explozivní břicho pro lepší salto vzad

Pár tipů na cviky pro rychlejší kontrakci břicha a tím i rychlejší balení při saltu vzad.

Série se skládá z 6 cviků. Provádím 5-15 opakování s co největší explozivní silou. Pokud cítím značné zpomalení v dynamice pohybu, přecházím na další cvik. Mezi cviky se snažím dělat minimální pauzy. Sérii opakuji minimálně třikrát.

  • Přitahování kolenou ve visu (hrazdu lze nahradit bradly)
  • Přitahování nohou ve visu
  • V-sklapovačky
  • Přitahování nohou v sedě
  • Přitahování nohou k hrudníku
  • Výdrž na předloktí

Na závěr jsem si vyzkoušel mrtvý tah s odporovou gumou. Zátěž jsem zvolil 60 % svého maxima (90 kg). Po 3 opakováních mrtvého tahu jsem skočil salto vzad s minimální pauzou mezi mrtvým tahem a saltem. Gumy jsem použil kvůli zvýšení tenze ve svalech a také proto, abych provedl cvik co nejexplozivněji. Tuto poslední kombinaci doporučuji pouze pokročilejším 🙂