Sportovní geny

GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Sportovní geny. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 480 s. ISBN 978-80-251-1873-3.

Sportovní geny – Pavel Grasgruber, Jan Cacek